Archive for October, 2012

Dạy lập trình PHP và Dạy lập trình mạng xã hội PHPFOX

Download PDF
Dạy lập trình PHPFOX

Download PDF
Dạy lập trình PHP

Liên hệ:
Nguyễn Thanh Nam
Email: khanhnam99@gmail.com
Phone: 0169 7540 418

Bán phần mềm quản lý dự án cho các công ty


Download PDFDownload PPT


Download PPT


Download DOC

Cung cấp cho các công ty cập nhật dự án trong tuần ,tháng năm.
Xem các dự án đã trúng thầu trong tháng ,trong năm.
Dễ dàng nhỏ gọn.

Liên hệ:
Nguyễn Thanh Nam
Email: khanhnam99@gmail.com
Phone: 0169 7540 418